Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji

18-10-2013

W dniu 16 października 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji w związku z wdrożonym 27 maja 2013 r. w urzędzie Systemem Bezpieczeństwa Informacji.

Głównym tematem posiedzenia było omówienie wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonego zewnętrznego audytu bezpieczeństwa informacji w oparciu o Normę PN-ISO/IEC 27001:2007 w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i  teleinformatycznego. Podczas spotkania dokonano bieżącej analizy praktycznego funkcjonowania mechanizmów bezpieczeństwa informacji w Starostwie oraz oceniono skuteczność stosowanych środków ochrony w odniesieniu do istniejących zagrożeń. W  spotkaniu uczestniczył m.in. Pełnomocnik ds. Systemu Bezpieczeństwa Informacji, Koordynator Bezpieczeństwa Informacji, Naczelnicy Wydziałów. Zebrani – w trakcie podejmowanych obrad – przekazali sugestie i propozycje dotyczące utrzymania oraz doskonalenia wdrożonego systemu.

Powrót