Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie

06-02-2017

1 lutego 2017 r. w „strażnicy OSP w Borzechowie ” odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in.:
Jan Łopata – Poseł na Sejm, Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Lublinie, Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP,
mł. bryg. Marek Fiutka - Komendant Miejski PSP w Lublinie,
Dariusz Gawlik – przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubelskiego,
st. kpt. Adam Pietrzak – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Bełżycach,
Wojciech Piekarczyk – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, członek ZOP ZOSP RP w Lublinie,
Paweł Pikula – Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Lublinie, Starosta Lubelski,
Samorządowcy z poszczególnych gmin powiatu lubelskiego.
Gminę Borzechów reprezentowali:
Henryk Orgasiński – Przewodniczący Rady Gminy Borzechów,
Zenon Madzelan - Wójt Gminy Borzechów, Prezes ZOG ZOSP RP w Borzechowie
oraz Prezesi z poszczególnych jednostek OSP i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borzechowie.
Druh Mirosław Żydek - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie otworzył i przewodniczył posiedzeniu.
W trakcie Zarządu dh Paweł Pikula wręczył obraz od Zarządu Oddziału Powiatowego i Komisji Rewizyjnej dla st. bryg. w stanie spoczynku Witolda Zborowskiego (byłego zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie) za długoletnią owocną i serdeczną współpracę z Jednostkami OSP z terenu powiatu lubelskiego.
Informację z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borzechowie we współpracy z samorządem gminnym w Borzechowie przedstawił Zenon Madzelan – Wójt Gminy Borzechów i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borzechowie. Na początku swojego wystąpienia Zenon Madzelan przedstawił charakterystykę Gminy Borzechów oraz inwestycje wykonane na terenie gminy przy wsparciu środków zewnętrznych. Komendant Gminny Czesław Bryg szczegółowo przedstawił 11 jednostek znajdujących się na terenie Gminy Borzechów, tj. OSP: Kępa, Kłodnica, Kol. Kępa, Ludwinów, Łączki Pawłówek, Łopienniki, Majdan Borzechowski, Ryczydół-Dobrowola, Białowoda oraz OSP Borzechów (dla której w 2013 r. został pozyskany nowoczesny samochód bojowy przy udziale środków unijnych o wartości około 750 000 zł) i OSP Kolonia Borzechów (dla której z pozyskanych środków zewnętrznych i  samorządowych zakupiono lekki samochód ratowniczo –gaśniczy wraz z wyposażeniem za 265 000 zł).
Ocenę działalności za rok 2016 oraz plan działalności na rok 2017 Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP przedstawił Mieczysław Dziura – Sekretarz ZOP ZOSP RP w Lublinie.
Informację z bieżącej działalności Komendy Miejskiej PSP przedstawił mł. bryg. Marek Fiutka - Komendant Miejski PSP w Lublinie, który poinformował o sytuacji pożarowo - zdarzeniowej na terenie powiatu lubelskiego, gotowości bojowej jednostek OSP oraz szkoleniach pożarniczych.
Dofinansowanie na zakup samochodów, sprzętu, umundurowania i remonty strażnic przedstawił Dariusz Gawlik – Przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubelskiego.
Dr Marian Gąbka - Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP Województwa Lubelskiego omówił podczas dyskusji kwestię składania do urzędu skarbowego sprawozdań finansowych przez jednostki OSP za rok 2016. Zasady obsługi serwisowej i eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych przedstawił Andrzej Krzywda – przedstawiciel „Mask-Serwis” z Gdyni.
Protokoły wraz z dyplomami oraz nagrodami książkowymi z eliminacji powiatowych „Konkursu Plastycznego” przekazał Sekretarz dr Mieczysław Dziura dla Prezesów oraz przedstawicieli Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP celem dalszego przekazania dyplomów i nagród finalistom z poszczególnych szkół.
Przed zakończeniem posiedzenia Mirosław Żydek - Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Lublinie podziękował Zenonowi Madzelanowi – Wójtowi Gminy Borzechów i jednocześnie Prezesowi ZOG ZOSP Borzechowie za okazaną pomoc w organizacji i przyjęciu uczestników posiedzenia.
 
Powrót