Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

28-02-2019

W dniu 27 lutego 2019 roku odbyło się drugie w bieżącym roku posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie otworzył i rozpoczął Pan Starosta Lubelski – Zdzisław Antoń, a następnie przekazał prowadzenie Zastępcy Szefa Zespołu Pani Marcie Krzyżak – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Posiedzenie zostało zwołane w nawiązaniu do posiedzenia zorganizowanego w dniu 12 lutego 2019 r. w związku ze stwierdzonymi dwoma przypadkami choroby afrykańskiego pomoru świń u dwóch padłych dzików na terenie gminy Niemce.

Celem posiedzenia było omówienie, a następnie weryfikacja i zaprezentowanie zmian/uszczegółowienia Standardowych Procedur Operacyjnych do „Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego” w zakresie działań podejmowanych w związku z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt (afrykańskiego pomoru świń - ASF) na terenie Powiatu Lubelskiego. Prawnym uzasadnieniem podejmowanej problematyki jest art. 17 ust. 4 i 5 oraz art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z przedmiotowym przepisem prawa Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który  przygotowuje propozycje działań i przedstawia wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w „Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego”.

Zagadnienia podejmowane podczas posiedzenia są kluczowe, albowiem przeciwdziałanie chorobie zakaźnej zwierząt, jak również zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt (ASF) zależy od kilku czynników:

  1. po pierwsze: od znajomości obowiązków i zadań nałożonych na poszczególne podmioty, służby, inspekcje, straże oraz organy samorządu terytorialnego;

  2. po drugie: od szybkiego i właściwego podejmowania wyżej wymienionych zadań przez podmioty odpowiedzialne za ich realizację;

  3. po trzecie: od sprawnego obiegu informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w podejmowanie przedsięwzięć mających na celu zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt;

  4. po czwarte: od umiejętności podejmowania zasad współpracy i współdziałania pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w podejmowanie przedsięwzięć mających na celu zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Na spotkaniu byli obecni:

  1. Pan Tomasz Brzana – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie;

  2. Pan lek. wet. Piotr Kicman – Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt, Kierownik Zespołu /Koordynator/, Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie;

  3. Pan kom. Leszek Wilczyński – Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lublinie;

  4. Pan bryg. Maciej Błaszczyk – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie;

  5. Pan mł. bryg. Bartłomiej Walczuk – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie;

  6. Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Do pobrania:

Zadania i obowiązki organów administracji publicznej w zakresie zwalczania ASF [pdf, 18,2 MB]

 

Powrót