Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lublinie w dniu 20 maja 2019 r.

20-05-2019

W dniu 20 maja 2019 roku odbyło się trzecie w bieżącym roku posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie otworzył i rozpoczął Pan Starosta Lubelski – Zdzisław Antoń, a następnie przekazał prowadzenie Zastępcy Szefa Zespołu Pani Marcie Krzyżak – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostało zwołane w celu zaopiniowania przez członków wyżej wymienionego Zespołu opracowanych procedury do „Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego w Lublinie”:

  • SPO-3.2 - „Procedury działania Zespołu Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii”;
  • SPO-3.3 - „Procedury działania PCZK w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt”.

Ponadto na posiedzeniu został przeprowadzony wykład pod nazwą: „Postępowanie w  sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym - teoretyczne i praktyczne aspekty obrony przed uzbrojonym napastnikiem” przez przedstawiciela Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Pana Sebastiana Banaszaka. Na pytania dotyczące szkolenia  odpowiadała Pani Edyta Muda - Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie – Pan lek. wet. Tomasz Brzana;

Przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – Pan kpt. Andrzej Szacoń zastępujący Pana bryg. Macieja Błaszczyka;

Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lublinie - Pan kom. Leszek Wilczyński;

Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie – Pan Zbigniew Jakubczak;

Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie – Pan Arkadiusz Mroczek;

Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach – Pan Ryszard Pioś;

Przedstawiciel Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie – Pani Alicja Ciechan.

 

Powrót