Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 9 grudnia 2019 r.

10-12-2019

W dniu 9 grudnia 2019 r. odbyło się czwarte w bieżącym roku posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie otworzył i rozpoczął Starosta Lubelski Zdzisław Antoń – Szef Zespołu.

Podczas posiedzenia został przeprowadzony wykład pod nazwą: „Procedury postępowania w gminie i w powiecie w przypadku zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi (m.in. w związku ze zdarzeniami zaistniałymi na drodze, zdarzeniami z udziałem zwierząt, zdarzeniami z użyciem substancji chemicznych w obiektach)” przez Kierownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie - Pana Grzegorza Wińskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

  • przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie – Pan lek. wet. Tomasz Brzana;
  • przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – Pan bryg. Bartłomiej Walczak;
  • przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Lublinie – Pani podinsp. Magdalena Jędrejek-Zarębska oraz Pan asp. Sławomir Gajewski;
  • przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie – Pan Arkadiusz Mroczek;
  • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach – Pan Tomasz Jabłoński;
  • Przedstawiciel Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie – Pani Alicja Ciechan;
  • Naczelnik oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie;
  • zaproszeni goście - przedstawiciele miast i gmin z terenu Powiatu Lubelskiego.
Powrót