Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 13 grudnia 2019 r.

17-12-2019

W dniu 13 grudnia 2019 r. odbyło się piąte w bieżącym roku posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołane w nawiązaniu do posiedzenia zorganizowanego w dniu 9 grudnia 2019 r.

Posiedzenie miało na celu wypracowanie procedur działania w przypadku wystąpienia poszczególnych zagrożeń bezpieczeństwa na terenie Powiatu Lubelskiego. Zagadnienia podejmowane podczas posiedzenia są kluczowe dla prawidłowego postępowania w przypadku zaistnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności.

W posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wzięli udział:

1. Pan kom. Tomasz Jachowicz – Naczelnik Wydziału Sztab Policji, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie;

2. Pan bryg. Maciej Błaszczyk – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie;

3. Pan lek. wet. Tomasz Brzana – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie;

4. Pan Tomasz Jabłoński – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach;

5. Pan Grzegorz Wiński – Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie;

6. Pan Mariusz Majcher – pracownik Urzędu Gminy Wojciechów;

7. Pan Ryszard Próchnicki – sekretarz Urzędu Gminy Jabłonna;

8. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lublinie.

 

Powrót