Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji w dniu 9 grudnia 2019 r.

10-12-2019

W dniu 9 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI Kadencji. Wzięło w nim udział dziewięciu członków Komisji oraz zaproszeni goście.

Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Komisji, który powitał zebranych, a następnie poprosił Komisję o omówienie i zaopiniowanie projektu „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2021”.
 
Następnie Przewodniczący Komisji oddał głos przedstawicielowi Komendy Miejskiej Policji w Lublinie - Komendantowi Komisariatu Policji w Bełżycach Pani Agnieszce Falandysz, która przedstawiła prelekcję nt. zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji oraz zestawienie dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym za okres 01.01.2019 r. - 30.11.2019 r. na terenie powiatu lubelskiego.
 
Kolejny prelegent – Pan Tomasz Jabłoński – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, omówił działania podejmowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w związku z zimowym utrzymaniem dróg w oparciu o „Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu lubelskiego 2019/2020”.
 
Na posiedzeniu zostały zgłoszone propozycje tematów do „Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji na 2020 rok”.
Powrót