Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji

16-02-2017

15 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji, któremu przewodniczył Starosta Lubelski Paweł Pikula.

Uczestnikami byli członkowie komisji i zaproszeni goście. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok, a następnie sprawozdania z działalności za 2016r. przedstawili: z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie mł. insp. Paweł Paździor, z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie bryg. Maciej Błaszczak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie Bożena Kess.
Członkowie komisji po wysłuchaniu sprawozdań zaopiniowali je bez uwag. Kolejnym punktem posiedzenia było zatwierdzenie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2017rok.

Powrót