Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V Kadencji 22 czerwca 2017 r.

26-06-2017

W dniu 22 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V Kadencji.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków, oraz zaproszeni goście :

  • Pan Zbigniew Jakubczak reprezentował Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny  w Lublinie,
  • Pan Lech Melaniuk reprezentował Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Lublinie,
  • Pan Sławomir Styk reprezentował Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

Na posiedzeniu zostały omówione następujące zagadnienia:

  1. Sprawozdanie z zimowego utrzymania dróg –przedstawił Dyrektor Zarządu Dróg  Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach  Pan Janusz Watras.

  2. Zasady współpracy i współdziałania administracji samorządowej oraz służb,  inspekcji i straży w prowadzeniu działań przeciwepidemicznych w przypadku wystąpienia na terenie powiatu lubelskiego choroby wysoce zakaźnej i szczególnie niebezpiecznej –przedstawił Pan Zbigniew Jakubczak ,który reprezentował Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lublinie, oraz  Pan Lech  Melaniuk, który reprezentował Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Lublinie. Ponadto obaj prelegencji przedstawili prezentacje z zakresu swojego działania.

  3. Bezpieczeństwo Pieszych w ruchu drogowym na terenie powiatu lubelskiego –  przedstawiła podinspektor Teresa Wąsikowska Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, oraz przedstawiła prezentacje .

  4. Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2017r. – przedstawił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Zbigniew Niedźwiadek  - Zastępca Przewodniczącego Komisji.

  5. Analiza skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu lubelskiego i przedsięwzięcia podejmowane w celu przeciwdziałania przemocy domowej – przedstawił Pan Sławomir Styk – kierownik działu ds. pieczy zastępczej reprezentujący Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie.

 

 
Powrót