Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 29 lipca 2020 r.

22-07-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lipca 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa nabycia, będących własnością Powiatu Lubelskiego, nieruchomości lokalowych
  tj. garaży i komórek wraz z ułamkowym udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, oraz we współwłasności działek gruntu
  nr 1140/18 i nr 1140/19 położonych w Osmolicach Pierwszych
  gm. Strzyżewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości lokalowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wysokie prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2316L Maciejów Nowy – Żabno – Wierzchowina na terenie Gminy Wysokie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Lubelskiego do projektu „Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków -Lublin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Bychawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
 12.   Informacja o zakończonych projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Lubelski i podległe jednostki organizacyjne.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie sesji. 
Powrót