Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 4 czerwca 2020 r.

29-05-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o  stanie bezpieczeństwa sanitarnego  na terenie  Powiatu Lubelskiego za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie oraz informacja o stanie porządku i  bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2019.
 7. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o  stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie
  za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wólka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2224L Lublin – Wólka Lubelska - Pliszczyn - Sobianowice na odcinku od km 5+002,56 do km 5+508,56 w miejscowości Pliszczyn na terenie Gminy Wólka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat  lokalu  o pow. 153 m2  oraz piwnicy o pow. 50 m2 znajdujących się w budynku Przychodni Zdrowia w Bełżycach, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat  lokalu  o pow. 40 m2  oraz piwnicy o pow. 50 m2 znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Borzechowie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 15.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat  pomieszczenia garażowego  o pow. 15,9 m2  znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Krężnicy Okrągłej, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat  pomieszczenia garażowego  o pow. 15,9 m2  znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Borzechowie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskieg
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat  pomieszczenia garażowego  o pow. 15,9 m2  znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Borzechowie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat  pomieszczenia garażowego  o pow. 15,9 m2  znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Borzechowie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat  lokalu  o pow. 68 m2  znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Borzechowie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat  lokalu  o pow. 48,7 m2  oraz piwnicy o pow. 13,5 m2 znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Dużej, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
 23. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Lubelskiego.
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Sprawy bieżące.
 27. Zamknięcie sesji. 
Powrót