Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Portugalskie Staże Uczniów z "Hubala"

10-03-2017

W związku z realizacją projektu „Portugalskie staże uczniów z Bychawy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Program Erasmus+ w dniach od 5 do 25 lutego 2017 r. grupa 16 uczniów pod opieką Pani Barbary Długoszek i Pana Andrzeja Pietrzaka w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik usług fryzjerskich odbyła trzytygodniowy staż zawodowy w mieście Barcelos w Portugalii.

Głównym celem wyjazdu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych oraz poznanie kultury i obyczajów Portugalii. Podczas pobytu uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem zachodnich firm związanych z ich przyszłą branżą, m.in. warsztatów samochodowych, zakładów fryzjerskich i informatycznych. Praca w międzynarodowym zespole pozwoliła im zdobyć wiele cennych doświadczeń zawodowych jak i osobistych. Beneficjenci mieli możliwość osłuchania się z językiem angielskim i portugalskim, co wpłynęło na lepszą komunikację w zakładach pracy oraz podczas czasu wolnego. Poziom osiągniętych kompetencji zawodowych uczestników potwierdzony został przez Europass Mobilność wydany w języku polskim i angielskim.

Szczegółowa fotorelacja na stronie www.zsz.bychawa.pl

Powrót