Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Porozumienie między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie a Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie

07-09-2020

7 września br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie odbyło się spotkanie w celu zawarcia porozumienia o współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w Powiecie Lubelskim.

Inicjatywa podjęta wspólnie z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie ma przyczynić się w szczególności do pomocy młodzieży w zaistnieniu na rynku pracy, ich aktywizacji zawodowej i przygotowania do pracy w warunkach gospodarki rynkowej, ma przeciwdziałać zagrożeniom wykluczenia społecznego zwłaszcza młodzieży z małych miejscowości i środowisk wiejskich oraz stwarzać jej możliwości pełnego rozwoju psychicznego i fizycznego. Młodzi ludzie głównie ze środowisk wiejskich otrzymają pomoc w uzyskiwaniu i pogłębianiu wiedzy ogólnej oraz zawodowej a także podwyższą swoje kwalifikacje zawodowe.

 

 

Powrót