Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Bychawie, Bełżycach i Lublinie w nowej odsłonie

29-08-2019

Z dniem 31 sierpnia br. zakończy swoją działalność Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie. To nie oznacza jednak, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne w naszym powiecie zostaną zamknięte. Wręcz przeciwnie! Od 1 września zapraszamy do trzech samodzielnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bychawie, Bełżycach i Lublinie w nowej odsłonie.

 
Ich misją będzie wspieranie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych zgodnie z ich indywidualnie zdiagnozowanymi potrzebami, pomoc szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym w realizacji wymagań stawianych przez państwo. Zadaniem poradni będzie przygotować uczniów do stojących przed nimi wyzwań edukacyjnych.
 
Koordynacją zadań poradni zajmą się osoby pełne pasji, kochające pracę z dziećmi i młodzieżą, pełne nowych pomysłów i planów na rozwój naszych placówek, a to wszystko, by osiągnąć jak najwyższy poziom satysfakcji osób korzystających bądź planujących skorzystać z usług poradni psychologiczno-pedagogicznych. Poniżej przedstawiamy sylwetki pracowników, którzy od 1 września 2019 r. będą pełnili obowiązki dyrektorów trzech jednostek.
 
I tak od 1 września br. Pani Beata Bojarczuk będzie pełniła obowiązki dyrektora w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 7 w Lublinie, Pani Agnieszka Kośkiewicz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie, Pani Beata Lalak w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach.
 
dyr. BojarczukPani Beata Bojarczuk to absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, wykładowca, nauczyciel mianowany, doradca zawodowy. Swoją ścieżkę kariery zawodowej rozpoczęła w 2001 r. jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Z czasem pasja wspierania uczniów w kwestii trudnych wyborów edukacyjno-zawodowych przerodziła się w pracę zawodową. Jest współautorem publikacji takich jak: „Wyspa Zawodów”, „Edukacyjno-zawodowy NIEZBĘDNIK dla rodzica gimnazjalistów”. Pani Beata jest pomysłodawczynią i organizatorką przedsięwzięć o zasięgu wojewódzkim oraz regionalnym, związanych z karierą młodych ludzi tj.: Wojewódzkie Forum Młodzieży - „Zainwestuj w przyszłość”, Festyn Kariery, Targi Edukacyjne, Konferencja „Pomiędzy edukacją zawodową a rynkiem pracy”. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli m. in.  „Jak wspierać ucznia w trudnych wyborach edukacyjno-zawodowych”. W latach 2015-2016 była asystentem regionalnym projektu „Outplacement dla oświaty” w ramach Priorytetu VIII POKL, przeznaczonego dla nauczycieli i pracowników systemu oświaty, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, realizowanego w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Pani Beata posiada bogate doświadczenie w zrządzaniu zespołem, organizowaniu przedsięwzięć i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami rynku pracy. Zawsze pozytywnie nastawiona, bardzo skupiona na realizacji powierzonych zadań, nie szukająca problemów, a starająca się je rozwiązywać.
 
dyr. KośkiewiczPani Agnieszka Kośkiewicz jest psychologiem, doradcą zawodowym z długoletnim doświadczeniem w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży. Realizuje zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców dotyczące planowania kariery. Udziela  pomocy szkolnym koordynatorom doradztwa zawodowego w opracowaniu i realizacji WSDZ. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, kadry zarządzającej oświaty oraz przedstawicieli JST z zakresu preorientacji, orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego. Współautor założeń merytorycznych i standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych, autor ogólnopolskich programów doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych opracowanych we współpracy z ORE dla systemu oświaty. Ekspert MEN z zakresu doradztwa zawodowego w ramach POWER.
 
W pracy szkoleniowej i doradczej łączy wiedzę i kompetencje psychologiczne z wiedzą i kompetencjami  z zakresu doradztwa zawodowego. Inspiruje ją praca z ludźmi oraz wspólne poszukiwanie szans i nowych możliwości. Pani Agnieszka stawia na ludzi i ich zasoby oraz efektywną współpracę osób i instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Wierzy, że poczucie odpowiedzialności i wrażliwość na potrzeby dziecka, młodzieży i rodziny pozwolą wzmocnić wizerunek poradni jako placówki otwartej na potrzeby środowiska, dynamicznej i godnej zaufania.
 
dyr. LalakPani Beata Lalak ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pracuje od 1994 r. Bliskie są jej zagadnienia dotyczące rodziny, ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel, prowadzi poradnię rodzinną przy parafii oraz działania wspierające rodziców i młodzież w okresie dorastania, a także z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Interesuje się terapeutycznym wykorzystaniem kontaktu z psem czyli dogoterapią.  Pani Beacie zależy, aby w ramach współpracy ze szkołami i przedszkolami poradnia wspierała pracujących tam nauczycieli. Ważne jest, aby kontynuować tradycje prowadzenia przez poradnię zajęć profilaktycznych na terenie szkół i przedszkoli naszego powiatu. Szczególną troską będzie też obejmować młodsze dzieci przejawiające nieprawidłowości rozwojowe. Dla nich ma ofertę zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz w ramach rządowego programu "Za życiem". Istotnym celem działań poradni ma być wzmacnianie roli rodziny oraz więzi pomiędzy dziećmi a rodzicami.
Powrót