Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ponad 9,5 mln zł dla Powiatu Lubelskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

12-03-2019

Gminy i powiaty z województwa lubelskiego otrzymają w tym roku aż 45,7 mln zł dotacji z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych przed erozją oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na swoim terenie.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Powiat Lubelski otrzyma dotacje na dwa zadania. Dzięki ministerialnemu wsparciu w kwocie 6 mln 714 tys. zł zabezpieczone zostanie osuwisko nasypu drogi powiatowej nr 2420L Bogucin (skrzyżowanie z S17) – Lublin w miejscowościach Piotrawin I i Panieńszczyzna w gminie Jastków na odcinku ok. 850 m. Natomiast druga dotacja w wysokości ponad 2 mln 875 tys. zł zostanie przeznaczona na utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego na odcinku prawie 1,5 km w ciągu drogi powiatowej nr 2279L w miejscowości Bychawka Druga w gminie Bychawa.
 
Promesy dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odebrał w poniedziałek 11 marca Członek Zarządu Powiatu w Lublinie Grzegorz Kozioł. W uroczystości uczestniczyli Wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek i Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk. Wśród samorządowców z powiatu lubelskiego, którzy odebrali promesy, byli także burmistrz Bychawy oraz wójtowie gmin Garbów, Jastków, Krzczonów, Niemce i Strzyżewice.
Powrót