Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ponad 187 milionów złotych na e-Geodezję

18-07-2017

187 500 000 zł – to kwota jaka widnieje na podpisanej dziś umowie na dofinansowanie projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Swoje podpisy w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przy ulicy Grottgera złożyli przedstawiciele Zarządu Województwa Lubelskiego – pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Lubelskiego – pełniącego rolę lidera w imieniu wszystkich powiatów województwa w ramach projektu.

Dzisiejsze podpisanie umowy jest ukoronowaniem wspólnych prac nad przygotowaniem tego  ważnego dla regionu lubelskiego projektu. W ramach przedsięwzięcia planowane jest m.in. wykonanie cyfrowej ortofotomapy, dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). Ponadto, droga i formalności związane z obsługą mieszkańców w zakresie geodezji i kartografii świadczonych przez powiaty zdecydowanie się skróci. Możliwe będzie to dzięki planowanemu udostępnieniu e-usług umożliwiających załatwienie spraw szybciej, niektórych nawet bez konieczności wychodzenia z domu!
 
Już teraz trwają prace nad opracowaniem cyfrowej ortofotomapy, zaś 12 lipca br. ogłoszone zostało postępowanie na pierwszy etap zadania pn. „Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Efektem realizacji projektu będzie „ucyfrowienie” niemal 70 % powierzchni Województwa Lubelskiego.
 
W tym miejscu pragnę podziękować przedstawicielom powiatów: bialskiego, biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego i zamojskiego – partnerom projektu - za cierpliwość, wsparcie jak również za zaufanie jakim obdarzyli Państwo powiat lubelski – zaznacza Paweł Pikula Starosta Lubelski. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie przebiegała pomyślnie,
a z rezultatów działań będą już wkrótce korzystali mieszkańcy naszych powiatów.
 
Zadanie realizowane jest w ramach partnerskiego projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Całkowita kwota projektu wynosi 187,5 mln złotych, z czego 85 % to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, zaś pozostałe 15 % stanowią środki budżetu Państwa oraz wkład własny partnerów.
 
Powrót