Aktualności

Zdjęcie Artykułu

„Polsko-włoski program WSPARCIE DLA ROZWOJU”. Zapraszamy do udziału!

10-05-2017

Celem projektu jest nabycie przez 210 niepowtarzalnych osób – w ramach indywidualnych programów mobilności ponadnarodowej – kompetencji zawodowych oraz doświadczeń praktycznych pozwalających na usprawnienie planowania, wdrażania lub oceny skuteczności realizacji zadań w instytucjach wysyłających z obszaru woj. lubelskiego w okresie do 31.12.2017 r.

Okres realizacji projektu: od 1.04.2017 r. do 31.12.2017 r.
Zapewniamy wszystkim uczestnikom:
  • wsparcie w przygotowaniu Indywidualnych Planów Mobilności Ponadnarodowej (IPMP),
  • max. 12-dniowe wyjazdy zagraniczne (max. 10 dni roboczych) o charakterze praktyk do jednego z 5 samorządów gminnych Sycylii: Grotte, Racalmuto, Favara, Agrigento, Castronovo di Sicilia w celu realizacji IPMP (w tym: przejazd autokarem na trasie Lublin – lotnisko, przelot na trasie Polska – Sycylia, przejazd z lotniska na Sycylii do miejscowości, w której odbywać się będzie realizacja IPMP, zakwaterowanie na Sycylii, pełne wyżywienie podczas staży).
 
Projekt skierowany jest do 210 przedstawicieli trzech rodzajów instytucji działających na terenie woj. lubelskiego:
  • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych, lub komunalnych osób prawnych – 70 osób
  • organizacji pozarządowych – 70 osób
  • organizacji pracodawców i związków zawodowych – 70 osób.
 
Informacje o projekcie i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie firmy:
Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”
Lublin, ul. Królewska 3, pokój 35
tel. 81 5320811 w. 31, fax 81 5323301
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej IV innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 programy mobilności ponadnarodowe
Powrót