Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Polska pamięta. 38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego (1981-1983)

12-12-2019

12 grudnia przed północą w Belwederze odbyło się posiedzenie Rady Państwa, na którym podjęto uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju.

 
13 grudnia (w nocy z soboty na niedzielę) o godzinie 0:00 uzbrojone odziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju wzięło udział ok. 70 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tys. Funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych bezpośrednio na ulicach miast użyto 1750 czołgów i 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty, 9000 samochodów oraz kilka eskadr helikopterów i samolotów transportowych. 25% wszystkich sił skoncentrowano w Warszawie i okolicach.
 
10 tysięcy funkcjonariuszy wzięło udział w Akcji „Jodła”, której celem było zatrzymanie i umieszczenie w uprzednio przygotowanych aresztach i więzieniach wytypowanych osób, uznanych za groźne dla bezpieczeństwa państwa.
 
Kilkadziesiąt minut przed północą (ok. 22:30) rozpoczęła się Akcja „Azalia”, mająca na celu opanowanie i wyłączenie obiektów teletransmisyjnych i central telefonicznych. Do 451 obiektów w całym kraju wkroczyły uzbrojone oddziały, sformowane z 700 funkcjonariuszy SB i MO, 3000 żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza oraz innych jednostek wojskowych MSW, a także 1200 żołnierzy oddelegowanych przez wojsko. Zaraz po północy zamilkły cywilne telefony, w tym także w ambasadach i konsulatach. Równocześnie 350 funkcjonariuszy milicji i SB, 550 żołnierzy MSW oraz około 3000 żołnierzy obsadziło wszystkie obiekty radia i telewizji. Już 14 grudnia rezerwiści powołani do jednostek milicji otrzymali broń, z zastrzeżeniem, że wydawanie amunicji należeć będzie do decyzji komendantów wojewódzkich MO. Broń wydawano zmobilizowanym członkom ORMO, a także emerytom oraz rencistom SB i MO, zorganizowanym w grupach samoobrony.
 
Po północy na polecenie gen. Wojciecha Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego członek Biura Politycznego PZPR i współprzewodniczący ze strony rządowej Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Kazimierz Barcikowski poinformował prymasa Polski Józefa Glempa w toku bezpośredniej rozmowy w rezydencji prymasa przy ulicy Miodowej.
 
Społeczeństwo, o wprowadzeniu stanu wojennego poinformowało społeczeństwo Polskie Radio nadając o godzinie 6:00 przemówienie generała Jaruzelskiego. Przemówienie to w nieco zmodyfikowanej wersji wyemitowała także Telewizja Polska.
 
MON powołało dziesiątki tysięcy rezerwistów, a MSW wydało rozporządzenie o nakazie zdeponowania broni i amunicji. Zmilitaryzowano wiele instytucji (skierowano do nich 8000 komisarzy wojskowych, w tym 400 do resortów i instytucji centralnych), część strategicznych sektorów gospodarki, takich jak komunikacja, telekomunikacja, energetyka, górnictwo i porty morskie oraz 129 najważniejszych fabryk. Zakazano strajków, zgromadzeń, działalności związkowej i społecznej. Sądy zaczęły działać w trybie doraźnym.
 
Wyłączono komunikację telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji. Po późniejszym przywróceniu łączności, kontroli i cenzurze podlegały również rozmowy telefoniczne (w słuchawkach telefonicznych informował o tym powtarzający się automatyczny komunikat: rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana...).
 
Ograniczono możliwość przemieszczania się wprowadzając godzinę milicyjną (w początkowym okresie od 19:00, następnie od 22:00 do 6:00), jednocześnie zakazano zmiany miejsca pobytu bez uprzedniego zawiadomienia władz administracyjnych. Wstrzymano wydawanie prasy (poza dwiema gazetami rządowymi – „Trybuna Ludu” i „Żołnierz Wolności”, oraz 17 „terenowymi organami komitetów wojewódzkich PZPR” - jednym z nich był lubelski „Sztandar Ludu”). Zarządzono również wstrzymanie wyjazdów zagranicznych do odwołania (zamknięto granice państwa i lotniska cywilne), a także czasowe zawieszenie zajęć w szkołach i na uczelniach wyższych.
 
Jeszcze 13 grudnia prymas Glemp wygłosił w Częstochowie kazanie do młodzieży w którym zaapelował o zachowanie spokoju. Wezwał młodzież do zachowania życia w imię działań dla dobra ojczyzny. Wieczorem podczas kolejnego kazania w Warszawie apelował o realizm i zaniechanie myśli o walce bratobójczej. Jednocześnie 15 grudnia Rada Główna Episkopatu Polski przyjęła komunikat żądający w ostrych słowach od władz zaprzestania represji związanych ze stanem wojennym. Na apel władz w związku z napiętą sytuacją w kraju władze kościelne zgodziły się na nieodczytywanie komunikatu z ambon w kościołach.
 
Bezpośrednio po ogłoszeniu stanu wojennego rozpoczęły się represje i internowania działaczy „Solidarności” i bohaterów wolności.
 
To tylko krótka wzmianka o wydarzeniach, które rozegrały się w latach 1981-1983. 
 
13 grudnia 2019 r. w 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w całej Polsce zapłoną znicze. W ich świetle ujrzymy blask pamięci o tych, którym zawdzięczamy  wolność. Kolejna mijająca rocznica daje możliwość powrotu do tamtych czasów. Ci, którzy je pamiętają wspominają szarość i smutek ówczesnej rzeczywistości. Wielu boleśnie odczuło i jeszcze odczuwa skutki łamania ludzkiej nadziei i odzierania  z marzeń. Mieszkańcy Lubelszczyzny: robotnicy i rolnicy odegrali ogromną rolę w tworzeniu zrębów wolnej RP. W przyszłym roku będziemy dumnie świętować 30 Rocznicę „Lubelskiego Lipca”. Sierpień 1980 jest powszechnie znaną datą określającą narodziny NSZZ „Solidarność i początek obalania socjalizmu w Polsce i Europie. Musimy jednak pamiętać i chlubić się z tego, że zanim nastąpił sierpień wcześniej poprzedzał go lipiec, a  „Lawina ruszyła ze Świdnika i Lublina”. Dla młodych pokoleń miniony czas powinien być lekcją historii i pamięci o bohaterach, którym zawdzięczamy dzień dzisiejszy w całym jego pięknie i swobodach.
 
Zachęcam wszystkich do zgłębiania wiedzy o tych burzliwych, trudnych ale i pięknych czasach. Znajomość i umiejętna interpretacja historii jest miarą współczesnego patriotyzmu.
 
Artur Rumiński
 
 
 
Kiedy brakowało sił - otuchy dodawali poeci …
 
Jacek Kaczmarski

Mury
 
On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt
On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt
Świec tysiące palili mu, znad głów unosił się dym
Śpiewał, że czas, by runął mur, oni śpiewali wraz z nim

Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!

Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów
Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i dusz
Śpiewali wiec, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał
I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał

Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!

Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas
I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast
Zwalali pomniki i rwali bruk - Ten z nami! Ten przeciw nam!
Kto sam, ten nasz najgorszy wróg! A śpiewak także był sam

Patrzył na równy tłumów marsz
Milczał wsłuchany w kroków huk
A mury rosły, rosły, rosły
Łańcuch kołysał się u nóg...

Patrzy na równy tłumów marsz
Milczy wsłuchany w kroków huk
A mury rosną, rosną, rosną
Łańcuch kołysze się u nóg...
 
*W materiale wykorzystano fragmenty tekstów publikowanych  w „Wikipedii”.
 
 
Z historii Polski  - GRUDZIEŃ
 
● 6 grudnia 1656 roku - podpisano traktat rozbiorowy Polski w Radnot /Siedmiogród/ pierwsza próba    rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
● 6 grudnia 1918 roku - w Sali Towarzystwa Higienicznego w Warszawie odbył się wieczór literacki, który stał się początkiem twórczości grupy poetyckiej Skamander.
● 9 grudnia 1922 roku - Gabriel Narutowicz został wybrany na pierwszego prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej.
● 10 grudnia 1905 roku - Henryk Sienkiewicz odebrał literacką nagrodę Nobla.
● 11 grudnia 1618 roku - zawarto rozejm w Dywilinie kończący wojnę polsko – moskiewską.
● 12 grudnia 1501 roku - Aleksander Jagiellończyk został koronowany na Wawelu na króla Polski.
● 13 grudnia 1981 roku - w Polsce wprowadzono stan wojenny.
● 14 grudnia 1575 roku - książę Siedmiogrodu Stefan Batory został ogłoszony królem Polski.
● 15 grudnia 1981 roku - podczas stanu wojennego oddziały ZOMO spacyfikowały górników Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu – Zdroju.
● 16 grudnia 1981 roku - podczas stanu wojennego oddziały ZOMO spacyfikowały górników Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, zabijając 9 górników.
● 17 grudnia 1970 roku - doszło w Gdyni do masakry robotników Stoczni im. Komuny Paryskiej, gdzie zginęło 10 osób oraz do walk ulicznych w Szczecinie, w których zginęło 16 osób – tzw. Czarny Czwartek.
● 19 grudnia 1737 roku - zmarł Jakub Sobieski, polski królewicz, pretendent do tronów: polskiego, mołdawskiego i węgierskiego.
● 20 grudnia 1922 roku - Stanisław Wojciechowski został wybrany na drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
● 21 grudnia 1944 roku - Leopold Okulicki został mianowany dowódcą Armii Krajowej.
● 21 grudnia 1919 roku -W Warszawie, na zjeździe delegatów 31 klubów piłkarskich utworzono Polski Związek Piłki Nożnej.
● 25 grudnia 1076 roku - Bolesław II Szczodry został koronowany w Gnieźnie na króla Polski.
● 27 grudnia 1918 roku - rozpoczęło się powstanie wielkopolskie.
 
Powrót