Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Podsumowano pracę policjantów lubelskiego garnizonu w 2014 roku

22-01-2015

W tym tygodniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji podsumowano pracę policjantów lubelskiego garnizonu w 2014 roku.

W naradzie uczestniczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Jerzy Ostrowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, komendanci miejscy i powiatowi, komendanci komisariatów oraz kadra kierownicza KWP. Podczas spotkania zaznaczono, że w minionym roku odnotowano przede wszystkim znaczny spadek liczby przestępstw, w tym kryminalnych, coraz więcej ujawnianych przestępstw gospodarczych i korupcyjnych oraz wysoką wykrywalność sprawców.

Podczas spotkania zaznaczono, że w minionym roku odnotowano przede wszystkim znaczny spadek liczby przestępstw, w tym kryminalnych, coraz więcej ujawnianych przestępstw gospodarczych i korupcyjnych oraz wysoką wykrywalność sprawców.
 
Jednocześnie nadmienić należy,  że Powiat Lubelski również przyczynił się do wzrostu bezpieczeństwa w województwie, poprzez owocną współpracę z jednostkami policji i przekazywane im wsparcie finansowe. W minionym roku udało się dofinansować zakup radiowozów dla Komisariatów Policji w Bełżycach i w Bychawie oraz psa tropiącego dla Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
 
Wkład Powiatu w pracę Policji został doceniony m.in. przez Głównego Komendanta Policji gen. insp. dr Marka Działoszyńskiego.
 

Powrót