Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Podsumowanie roku w ramach Powiatowego programu profilaktycznego...

16-12-2015

Powiat Lubelski od kwietnia 2014 r. realizuje "Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017". We wtorek 15 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca działania prowadzone w ramach Programu w 2015 roku.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele władz powiatu lubelskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, szkół oraz innych instytucji zajmujących się zwalczaniem przemocy w rodzinie.

Bardzo ważnym punktem w programie konferencji było rozstrzygnięcie konkursu na plakat, logo
i hasło dla „Powiatowego programu profilaktycznego…”. Laureatom zostały wręczone nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Fundatorem nagród w konkursie jest Starosta Lubelski Paweł Pikula.

PREZENTACJA PRAC BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE NA PLAKAT, LOGO I HASŁO „POWIATOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO” – KLIKNIJ I OBEJRZYJ

Po podsumowaniu działań prowadzonych w ramach Programu, wręczeniu materiałów promocyjnych Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie i ogłoszeniu wyników konkursu nadszedł czas na wystąpienia prelegentów. Jako pierwsza głos zajęła Pani asp. Irmina Łakota z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, która wygłosiła wykład nt. Działań profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych przez Komendę Miejską Policji w Lublinie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Następnie o zagrożeniach wśród młodzieży wynikających z uwarunkowań społeczno – kulturowych opowiedziała Pani Ewa Cichocka Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do    Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego  Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Czytaj więcej na temat "Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014-2017"

Powrót