Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Podsumowanie jedynej takiej informatyzacji

14-12-2011

Powiat Lubelski i 15 samorządów gminnych podjęły pierwszą w Polsce próbę zintegrowania swoich systemów informatycznych, które mają ułatwić mieszkańcom kontakt z urzędami. Efekty tych starań zaprezentują w najbliższy piątek 16 grudnia, podczas konferencji podsumowującej projekt współfinansowany z funduszy unijnych.

Spotkanie, które rozpocznie się w południe w Hotelu „Gościniec Horyzont” w Trojaczkowicach, otworzy starosta lubelski Paweł Pikula. O integracji oprogramowania starostwa powiatowego i urzędów gmin będą mówić jej wykonawcy, a całość podsumuje koordynator projektu Anetta Cygan.

W realizacji tego przedsięwzięcia, oprócz powiatu lubelskiego który był jego liderem, uczestniczyły gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie i Zakrzew. Dzięki wspólnej inicjatywie mieszkańcy mogą załatwiać większość formalności za pośrednictwem internetu, bez konieczności odwiedzania urzędu. Wystarczy, że korzystając z komputera wypełnią udostępnione na stronie: www.powiatlublin.eurzad.eu formularze, złożą podpis elektroniczny i odeślą do urzędu.

Do dyspozycji klientów wymienionych urzędów oddano też usługę e– kierowca i e-pojazd, za pomocą których można wymienić prawo jazdy czy dowód rejestracyjny.

Wprowadzenie tych i innych ułatwień wymagało wyposażenia urzędów w nowoczesny sprzęt i sieci komputerowe oraz zintegrowanie baz danych Starostwa Powiatowego i urzędów gmin. Zostały one tak połączone, by szybko i sprawnie przesyłać potrzebne dane, omijając papierową drogę wymiany dokumentów. Samorządy otrzymały m.in.: komputery z oprogramowaniem, kamery i aparaty fotograficzne, serwery oraz projektory multimedialne.

Na potrzeby projektu zainstalowano też oddzielną serwerownię, umożliwiającą, oprócz obsługi ewidencji, prowadzenie portalu internetowego, który pełni rolę informacyjną i komunikacyjną między mieszkańcem a urzędem. To właśnie dzięki niemu można wypełniać wniosek on-line, przesłać go do danej gminy i śledzić kolejne etapy załatwiania sprawy. Za prawie 1 milion złotych wybudowano w sumie 12 kilometrów sieci, a 1 kilometr zmodernizowano.

W ramach projektu w wielu instytucjach ustawiono także multimedialne kioski internetowe z możliwością bezpłatnego przeglądania stron internetowych i obsługą poczty elektronicznej. Dostęp do sieci ułatwiają również 22 hot spoty z bezprzewodowym dostępem do internetu.

Projekt pod nazwą „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zakup sprzętu i wdrożenie wszystkich rozwiązań kosztowało ponad 7 milionów złotych, z czego około 6 milionów to środki unijne.

Więcej informacji na temat e-urzędu można znaleźć na stronie: www.eurzad.powiat.lublin.pl oraz www.powiat.lublin.pl

 

Powrót