Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Podsumowanie inwestycji drogowych w 2014 r.

30-12-2014

W kończącym się roku Powiat Lubelski wydał na inwestycje drogowe prawie 27 milionów złotych. Za te pieniądze, korzystając ze środków zewnętrznych i bardzo dobrej współpracy z gminami, udało się wybudować lub zmodernizować około 40 kilometrów tras powiatowych.

Dzięki funduszom z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych gruntownie zmodernizowano ciąg dróg Jastków - Sieprawice - Tomaszowice i Bogucin - Sługocin - Sieprawki, położony na terenie gmin Garbów i Jastków, o łącznej długości ponad 10 kilometrów. W gminie Jastków została wyremontowana nawierzchnia na ponad 4-kilometrowym odcinku drogi. Oprócz tego powstało 400 metrów chodnika w Tomaszowicach i Tomaszowicach Kolonii oraz parkingi o powierzchni prawie 700 metrów kwadratowych. Z kolei w gminie Garbów drogowcy wykonali połączenie drogi powiatowej z krajową trasą nr 17. Wszystko kosztowało niespełna 4,5 miliona złotych. Połowę kosztów samorząd powiatowy otrzymał z budżetu państwa, natomiast resztę zapewnił razem z gminami, na których terenie znajdują się wspomniane odcinki dróg.
 
Korzystając ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały zabezpieczone osuwiska nasypów tras powiatowych w Piotrowicach i Borkowiźnie w gminie Strzyżewice. 
 
Kolejnych kilkanaście inwestycji drogowych powiat zrealizował wspólnie z gminami. Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu finansowemu udało się m.in. wyremontować drogi: Olszowiec - Piotrków Kolonia, Strzyżewice - Franciszków, Chmiel Kolonia - Czerniejów, Stryjno - Żuków i Sobianowice - Pliszczyn. Ta ostatnia inwestycja również była współfinansowana z NPPDL.
 
Ponadto dzięki dotacji z Ministerstwa Finansów i wsparciu gminy Borzechów został przebudowany most na rzece Chodelce wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Borzechów.

Powstały również nowe chodniki w miejscowościach: Piotrowice, Kiełczewice, Żabia Wola i Leonów, a także w ciągu dróg powiatowych: Nasutów - Dys, Nowy Staw - Niemce i Lipniak - Pietrzakowizna.
 
Samorząd powiatowy rozpoczął też długo oczekiwaną rozbudowę drogi powiatowej Lublin - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński. Prace, które są prowadzone na odcinku o długości prawie 7 kilometrów, potrwają do końca czerwca 2015 roku. Jest to jeden z ostatnich projektów, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego jeszcze na lata 2007 - 2013. Koszt inwestycji to ponad 17 milionów złotych, z czego 14,5 miliona będą stanowić środki unijne. Reszta to wkład własny, który samorząd powiatowy ma zapewnić ze środków własnych oraz deklarowanej pomocy gmin Jastków i Niemce. Koszt inwestycji obejmuje nie tylko przygotowanie i wykonanie nowej jezdni, ale również wykup gruntów niezbędnych do poszerzenia pasa drogowego, budowę chodnika prawie na całej długości modernizowanego odcinka i ścieżki rowerowej oraz remont mostu na Ciemiędze i prace dokumentacyjne.

W przyszłym roku Powiat Lubelski skorzysta kolejny raz ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na liście rankingowej projektów, które otrzymają dofinansowanie, jest przebudowa drogi Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki. Kosztorysowa wartość inwestycji, która będzie realizowana na odcinku o długości prawie 7,5 kilometra, to około 5 milionów złotych. Połowa środków ma pochodzić z budżetu państwa, a resztę wyłożą Powiat Lubelski oraz gminy Bychawa i Zakrzew.
Powrót