Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Podpisanie listu intencyjnego na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

30-01-2020

Przedstawiciele 21 gmin i 5 powiatów podpisali 28 stycznia list intencyjny o współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Jednym z nowych samorządów, które przystąpiły do LOM, jest Powiat Lubelski.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego jest pierwszym etapem przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Sygnatariuszami listu są przedstawiciele 21 gmin (Lublin, Świdnik, Lubartów miasto, Lubartów gmina, Niemce, Spiczyn, Wólka, Mełgiew, Piaski, Jabłonna, Głusk, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Konopnica, Nałęczów, Jastków, Bełżyce, Bychawa, Łęczna, Garbów, Wojciechów) oraz 5 powiatów (lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski i świdnicki). Nowy obszar działań wyznaczony został zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego.
 
W ramach współpracy partnerzy wyznaczyli Gminę Lublin na lidera, który zapewni wszystkim gminom i powiatom udział w pracach przygotowawczych do kolejnej perspektywy finansowej oraz opracowania wspólnej Strategii Rozwoju dla całego obszaru. Dzięki niej powstaną kolejne inwestycje służące mieszkańcom metropolii, kontynuujące działania w ramach ZIT w latach 2014-2020. Kierunki działań dotyczą m.in. rozwoju i integracji systemów transportowych do roku 2030, rozwoju zintegrowanej polityki społecznej w LOF, w odniesieniu do prognozowanych zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych oraz adaptacji do zmian klimatu dla LOF do roku 2030.
 
Obsługę techniczną i merytoryczną zapewni, tak jak do tej pory, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Miasta Lublin.

 

Powrót