Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Podnośmy swoje kompetencje

17-02-2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Wspierajmy się” z Bełżyc serdecznie zapraszają pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na szkolenie, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2012 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie (parter), ul. Spokojna 9.

Szkolenie z zakresu problemów występujących w tworzeniu i wdrażaniu 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny i 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej – spotkanie robocze. Zostaną na nim omówione rozporządzenia i nowelizacje (także projekty nowelizacji) do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Całkowity koszt szkolenia wynosi 110 zł od uczestnika. Noty księgowe zostaną rozdane uczestnikom po skończonym szkoleniu (prosimy o przygotowanie danych niezbędnych do wystawienia noty księgowej).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (z podaniem liczby uczestników) do dnia 21 lutego 2012 r., a także o przesłanie ewentualnych pytań na adres email: pcpr@powiat.lublin.pl.

Osoba do kontaktu: Anna Wójtowicz tel. 81 442 10 21.
Powrót