Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Po XXXV sesji Rady Powiatu w Lublinie

25-09-2013

24 września br. odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu w Lublinie, na której oprócz stałych punktów sesji, jakimi są sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz interpelacji, zapytań i wniosków radnych było wysłuchanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lubelskiego za pierwsze półrocze 2013 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na wczorajszej sesji radni przyjęli szereg uchwał umożliwiających złożenie przez Powiat Lubelski dwóch wniosków o dotacje i pomoc finansową dla gmin, które chcą z nim realizować własne inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –Rozwój.Powiat Lubelski będzie się starać o środki na przebudowę prawie 9 kilometrów trasy Bełżyce - Borzechów oraz drogi Tomaszowice - Bogucin, składającej się z dwóch odcinków Jastków - Sieprawice - Tomaszowice i Bogucin - Sługocin - Sieprawki, o łącznej długości ponad
10 kilometrów. Kosztorysowa wartość obydwu inwestycji to ponad 11 milionów złotych. - Pozyskanie pieniędzy na obydwie trasy byłoby idealne, ale szanse na to są niewielkie. Już w ubiegłym roku pieniędzy do podziału było zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, a w obecnym naborze mają być jeszcze bardziej ograniczone - przyznaje starosta lubelski Paweł Pikula.
Możliwość otrzymania dotacji mają gminy, które chcą, by powiat był ich partnerem. Radni zgodzili się na przystąpienie do siedmiu takich projektów. Dzięki tej decyzji Gmina Jabłonna złoży wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi między Jabłonną Pierwszą i Drugą, Gmina Niemce na modernizację trasy w Woli Krasienińskiej, a Gmina Wólka na przebudowę ciągu dróg od ul. Pliszczyńskiej w Lublinie przez Wólkę i Pliszczyn do Sobianowic.
W związku z tym, że trasa ta ma status drogi powiatowej, podczas wtorkowej sesji członkowie Rady Powiatu przekazali ją Gminie Wólka, by ta mogła się starać
o dofinansowanie. Samorząd powiatowy pomoże Gminie Głusk ubiegać się o środki
na przebudowę drogi gminnej Dominów - Wilczopole, Gminie Garbów w staraniach
o pieniądze na przebudowę drogi w Piotrowicach Wielkich, Gminie Zakrzew w modernizacji trasy w Annowie oraz Gminie Bychawa, która zamierza się ubiegać o środki na przebudowę ul. Armii Krajowej w Bychawie. Podczas wtorkowych obrad radni zabezpieczyli na realizację tych inwestycji pieniądze w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Samorządy mogą składać wnioski o dotacje do końca września br. Realizacja inwestycji ma nastąpić w 2014 r.
Oprócz przyjęcia uchwał dotyczących inwestycji drogowych radni przyjęli m.in. uchwały
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubelskiego, Regulaminu Organizacyjnego Powiatu Lubelskiego oraz zmiany budżetu powiatu na rok 2013.
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu sesji dostępne są w Protokole z przebiegu XXXV sesji Rady Powiatu w Lublinie, który publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
Powrót