Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Planowane badanie satysfakcji Klienta

09-12-2013

W związku z zarządzeniem Nr 247/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu badania satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Lublinie, zmienionego zarządzeniem Nr 114/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 28 listopada 2013 r. informujemy, że w dniach od 16.12.2013 r. do 10.01.2014 r. zostanie przeprowadzone badanie satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Celem badania ankietowego jest poznanie Państwa opinii na temat pracy Starostwa oraz jakości oferowanych przez nasz urząd usług. Informacje uzyskane z ankiet pozwolą na wprowadzenie rozwiązań usprawniających działanie Starostwa w zakresie obsługi klienta w związku z wdrożonym w Starostwie Powiatowym w Lublinie Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Ankiety badania satysfakcji i oczekiwań klientów dostępne są w siedzibach Starostwa.

Wypełnione ankiety będzie można:

  • wrzucić do specjalnie oznaczonych skrzynek z napisem „ANKIETY”, znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie,
  • przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9,
    20-074 Lublin,
  • przesłać na adres e-mail: starostwo@powiat.lublin.pl.
  • wypełnić on-line

 

 

Powrót