Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji

20-03-2018

W dniu 20 marca 2018 r. w małej sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji.

W obradach uczestniczyło sześciu członków komisji oraz zaproszeni goście m.in. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie Paweł Paździor  i  przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie Tomasz Lis. Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Starosta Lubelski Paweł Pikula. 

Na początku spotkania przedstawione zostało „Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji za 2017 r.”

Następnie Komendant Miejskiej Policji w Lublinie oraz Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zdali roczne sprawozdania powiatowych służb i straży za 2017 rok, a przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie zaprezentował ocenę sytuacji sanitarno-epidemiologicznej powiatu lubelskiego za 2017 rok.

Posiedzenie zakończyło się przyjęciem „Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji na 2018 r.".

Powrót