Aktualności

Zdjęcie Artykułu

PGE Dystrybucja S. A. zawiadamia o planowanych wyłączeniach prądu

08-01-2019

PGE Dystrybucja S. A. uruchomiła system powiadamiania odbiorców o planowanych wyłączeniach prądu. Na stronie PGE dostępna jest lista wyłączeń oraz formularz, za pomocą którego można zamówić bezpłatny newsletter z informacjami o planowanych wyłączeniach. Zachęcamy do korzystania.

PGE Dystrybucja S. A. Oddział w Lublinie wykonuje przebudowy, rozbudowy i modernizacje stacji i linii wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej. Realizując obowiązki nałożone prawem na Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego, powiadamia odbiorców z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych prowadzeniem prac remontowo-eksploatacyjnych.
 
Informacje te dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://pgedystrybucja.pl/, pod numerem telefonu 991 w formie komunikatów głosowych, a dla większości przypadków planowanych wyłączeń stosuje także wywieszanie plakatów w terenie. PGE Dystrybucja S. A. rozpoczęła również realizację zadania zmierzającego do powiadamiania odbiorców na telefony komórkowe  o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej.
 
Aktualnie możliwe jest indywidualne powiadamianie na adres e-mail poprzez zamówienie bezpłatnego newslettera z informacjami o planowanych wyłączeniach dostępnego na stronie internetowej https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach
 
 
Powrót