Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Otwarcie hali widowiskowo – sportowej w Wojciechowie

01-10-2013

26 września 2013 r. w Wojciechowie odbyła się uroczystość oddania do użytkowania hali widowiskowo – sportowej wybudowanej przy miejscowym Zespole Szkół. Obiekt został zrealizowany w ramach projektu „Budowa i wyposażenie sali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół w Wojciechowie”.

Na uroczystość otwarcia obiektu przybyło wielu zaproszonych gości. Obecni byli m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, Starosta Lubelski Paweł Pikula oraz wielu innych gości, w tym władze gminy Wojciechów, radni Powiatu Lubelskiego i Gminy Wojciechów, dyrektorzy placówek oświaty, przedstawiciele stowarzyszeń, klubów sportowych, mediów oraz mieszkańcy gminy, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Wojciechowie.

Podczas uroczystości dokonano m.in. przecięcia wstęgi, poświecenia obiektu, wygłoszono przemówienia okolicznościowe. Ważnym elementem uroczystości była konferencja inaugurująca oddanie obiektu do użytkowania, podczas której omówiono m.in. rolę funduszy europejskich w rozwoju gminy, dziedzictwo kulturowe Wojciechowa w świetle badań archeologicznych związanych z projektem oraz znaczenie sportu w rozwoju dzieci i młodzieży. Dopełnieniem uroczystości były występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół w Wojciechowie, orkiestry dętej działającej przy miejscowej jednostce ochotniczej straży pożarnej. Zwieńczeniem uroczystości był mecz piki siatkowej rozegrany pomiędzy drużyną strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie a drużyną absolwentów gimnazjum w Wojciechowie.


Na realizację projektu Gmina Wojciechów otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa, w wysokości 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Wybudowany obiekt hali pełni wielofunkcyjną rolę: sportową, dydaktyczną, widowiskowo-rekreacyjną oraz kulturalno-rozrywkową.

Hala widowiskowo – sportowa to obiekt jednokondygnacyjny o wymiarach boiska 40m x 20m i wymiarach areny 45,16m x 24,67m z dwukondygnacyjnym zapleczem socjalno-sanitarnym na parterze, widownią i salami do ćwiczeń na I piętrze. Na sali zlokalizowano m.in. pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej o wym. 20m x 40m, boisko do koszykówki o wymiarach 15m x 28m, boisko do siatkówki o wymiarach 18m x 9m. Powstała galeria widokowa z miejscami dla widowni, istnieje możliwość montażu sceny widowiskowej i dodatkowych rozkładanych trybun. Obiekt posiada osobne bezkolizyjne połączenie z budynkiem szkolnym, szatnie i toalety dla widowni oraz parking dla autokarów i samochodów osobowych.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (winda, toalety, miejsca parkingowe dla inwalidów, podjazdy). Jednocześnie na terenie obiektu będzie mogło przebywać maksymalnie 600 osób, z czego ok. 300 osób pomieści widownia.

Zaplecze socjalno-sanitarne stanowią: toalety, natryski, magazyny sprzętu, sala do ćwiczeń korekcyjnych, siłownia oraz pokój trenerów. Jednokondygnacyjny łącznik pomiędzy salą a Zespołem Szkół pełni funkcję komunikacyjną. Funkcję dydaktyczną pełni biblioteka z czytelnią i pracownią multimedialną oraz sala dydaktyczna.

W ramach projektu na terenie przyszkolnym w ramach kompleksu boisk sportowych zmodernizowano istniejące obiekty sportowe tj. przebudowano boisko żwirowe i bieżnię lekkoatletyczną oraz wybudowano plac ćwiczeń dla klas 0-3.

Zagospodarowany został teren wokół obiektu (miejsca parkingowe, droga ewakuacyjna, ogrodzenie, zieleń, kosze, ławki, stojaki na rowery). Ponadto wykonano oświetlenie terenu oraz stały monitoring za pomocą kamer umieszczonych wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu, gwarantujący bezpieczeństwo osobom korzystającym z powstałej infrastruktury.

Wyposażenie obiektu stanowi nowoczesny sprzęt sportowy i dydaktyczny, w tym:

  • sprzęt i wyposażenie sportowe sali sportowej,
  • wyposażenie widowni i szatni,
  • wyposażenie siłowni i sali korekcyjnej,
  • sprzęt do sal dydaktycznych (zestawy komputerowe, zestawy multimediów – encyklopedie, słowniki, leksykony na nośnikach CD).

Źródło: Urząd Gminy w Wojciechowie

 
Powrót