Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Otwarcie Fili Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach

07-09-2020

W dniu 7 września 2020 r. w historycznym Dworku Kołaczkowskich w Strzyżewicach została otwarta Filia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach przeniesiona z Kiełczewic.

W uroczystości wzięli udział Starosta Lubelski – Zdzisław Antoń, Wicestarosta – Andrzej Chrząstowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie – Krzysztof Chmielik, Dyrekcja SP ZOZ w Bychawie wraz z pracownikami zakładu, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Lublinie Maria Studzińska oraz Wójtowie będący członkami Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ w Bychawie. Podczas oficjalnego otwarcia Filii Starosta Lubelski Zdzisław Antoń wraz z Wicestarostą Andrzejem Chrząstowskim oraz Wójt Gminy Strzyżewice Barbarą Zdybel dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. W uroczystości dodatkowo wziął udział kapelan szpitala w Bychawie ksiądz Tomasz Dobrzyński, który poświęcił nowo otwarte gabinety.

W Filii Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach na podstawie posiadanych kontraktów NFZ, lokalna społeczność będzie mogła skorzystać z opieki lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki
i położnej środowiskowej.

W zakresie usług medycznych przewidziane są:

  • porady lekarskie
  • wizyty lekarskie w domu pacjenta
  • EKG
  • opieka pielęgniarki środowiskowej obejmująca zabiegi pielęgnacyjne, zabiegi usprawniające, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi do badań w domu pacjenta.

W placówce będzie można również uzyskać skierowanie na badania diagnostyczne, laboratoryjne, RTG, USG oraz transport sanitarny pacjenta.

W Ośrodku świadczeń medycznych będą udzielały:

poniedziałek - 8.00-14.00 lek. Maria Kondrat Wróbel ( w trakcie specjalizacji z interny)

wtorek-

- 8.00-12.00 lek. Grażyna Kolanowska – Wróblewska, (pediatria, medycyna rodzinna )

- 13.00-18.00 lek. Agnieszka Kasperek- Żądło (internista)

 

środa  - 8.00-12.00 lek. Grażyna Kolanowska – Wróblewska

czwartek - 8.00-12.00 lek. Grażyna Kolanowska – Wróblewska

piątek  - 8.00-11.00 lek. Magdalena Zakrzewska ( internista)

 

Zarówno Dyrekcja SP ZOZ w Bychawie jak i Wójt Gminy Strzyżewice wraz z pracującym w Ośrodku personelem medycznym dołożą wszelkich starań aby był on dobrodziejstwem dla społeczności lokalnej Gminy Strzyżewice i okolic.

 

Pacjentom, którzy złożą w poradni deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniony zostanie dostęp do kompleksowej opieki specjalistycznej, ambulatoryjnej i szpitalnej.

 

Powrót