Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ostatnia sesja w V kadencji Rady Powiatu w Lublinie

19-10-2018

Rada Powiatu w Lublinie podsumowała mijającą kadencję. Na ostatniej sesji, która odbyła się w czwartek 18 października, radni ocenili ostatnie cztery lata oraz odebrali podziękowania od starosty Pawła Pikuli i przewodniczącego rady Antoniego Skrabuchy za pracę na rzecz powiatu.

W ciągu ostatnich lat dochody powiatu lubelskiego wzrosły z ponad 137 milionów złotych w 2015 roku do około 147 milionów planowanych na 2018. Wyższe były też wydatki inwestycyjne. W pierwszym roku tej kadencji wynosiły one ponad 40 milionów złotych, a w bieżącym roku mają sięgnąć prawie 56,5 miliona.

Niemal 90 procent środków przeznaczonych na inwestycje powiat wydał na drogi, przebudowując w ciągu ostatnich czterech lat 226 kilometrów. 33 procent pieniędzy na inwestycje drogowe to środki własne powiatu, kolejne 27 procent - pomoc finansowa gmin, 20 procent - dotacje z budżetu państwa, 12 procent - środki unijne, a 8 procent - subwencje.

Ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy unijnych i programów krajowych, samorządowi powiatowemu udało się pozyskać ponad 131 milionów złotych.

Oprócz zadań drogowych wśród najważniejszych wydatków inwestycyjnych można wymienić: modernizację oddziału położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego w SP ZOZ nr 1 w Bełżycach i zakup karetki dla SP ZOZ w Bychawie, przebudowę infrastruktury wokół obiektów szkolnych i zakup maszyn rolniczych dla Zespołu szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, wyposażenie pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, remont krytej pływalni w Zespole Szkół im. księdza Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, a także dwa mega projekty, realizowane przez wszystkie powiaty ziemskie województwa lubelskiego - "Wygodniej, szybciej, bezpiecznej" oraz "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego.

W ciągu minionych czterech lat Rada Powiatu w Lublinie zbierała się 55 razy i podjęła 530 uchwał. W tym samym okresie odbyły się 204 posiedzenia zarządu, który przyjął 789 uchwał.

O 27 mandatów w nowej radzie w 6 okręgach ubiega się 145 kandydatów.

Powrót