Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie w sprawie: projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

21-05-2014

Starostwa Powiatowego w Lublinie z dnia 21.05.2014 r. zbiorowego dla Powiatu Lubelskiego.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Starostwo Powiatowe w Lublinie informuje, iż opracowany projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lubelskiego („Plan Transportowy”) wyłożony został w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin - pok. Nr 8 w godz. 9.00 - 13.00, oraz dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie pod adresem: www.splublin.bip.lubelskie.pl.
 
Uwagi do projektu Planu Transportowego, można składa
na formularzu zgłaszania uwag stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:
  1. bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie pod w/w adresem: Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie pok. Nr 8,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wktd@powiat.lublin.pl.

 
w terminie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenie, tj. do dnia 11.06.2014 r.
 
Załączniki:
Powrót