Aktualności

Zdjęcie Artykułu

OGŁOSZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

16-02-2018

Na podstawie art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) podaje się do publicznej wiadomości, iż w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu lubelskiego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.
 
Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Spokojna 9.
 
Treść ogłoszenie dostępna pod linkiem: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2018/729/
Powrót