Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

29-01-2016

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 1440) Powiat Lubelski ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

Powrót