Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu i przyznania dotacji na 2016

09-12-2015

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia przez organizację pozarządową 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Zarząd Powiatu w Lublinie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 230/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Polską Fundację Ośrodków Wsparcia Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin i udzielenia dotacji przewidzianej w rezerwie celowej budżetu państwa.
 
Realizacja zadania odbędzie się w terminie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia w 2016 r.
Powrót