Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu i przyznania dotacji 2014

22-01-2014

Zarząd Powiatu w Lublinie informuje, że zgodnie z UCHWAŁĄ NR 615/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Lubelskiego z zakresu kultury oraz sportu w 2014 roku

 Dotacja została przyznana następującym podmiotom:

 

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznana przez
Zarząd Powiatu

Towarzystwo Przyjaciół
Teatru w Bełżycach

Powiatowy Przegląd Teatrów
Dziecięcych Powiatu Lubelskiego

Ogólnopolskie Spotkania Teatralne
„XXIII Scena Dramatyczna – Bełżyce 2014”

Festiwal Wsi Polskiej – X-Jubileuszowe
Spotkanie na Styku Trzech Ziem

2 000 zł 

6 000 zł 

6 000 zł

Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej

Poznać korzenie śpiewem i obiektywem

4 000 zł

Lubelskie Towarzystwo
Genealogiczne

Wydanie Rocznika Lubelskiego
Towarzystwa Genealogicznego, tom V

2 000 zł

Ogółem

20 000 zł

 

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU 

Wnioskodawca

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznana przez
Zarząd Powiatu

Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Bystrzycy Starej

Powiatowa Licealiada

Powiatowa Gimnazjada

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej

4 600 zł

7 600 zł

7 800 zł

Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy
"JUNIOR"
przy ZSTR w Piotrowicach

XII Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców

XIII Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

XIII Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców

Turniej Grand Prix w tenisie stołowym

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł 

1 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„Arianin” w Wojciechowie

Turniej Tenisa Stołowego

1 000 zł

Gminny Ludowy Klub Sportowy
„POM-ISKRA” Piotrowice

Puchar Starosty Lubelskieg
w podnoszeniu ciężarów

 2 000 zł

Ogólem

 

27 000 zł

Powrót