Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

23-10-2019

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lubelskim w 2020 r. przez organizacje pozarządowe.

Powrót