Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Oficjalne otwarcie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Niemcach

24-07-2020

W dniu 24 lipca w Urzędzie Gminy w Niemcach odbyło się oficjalne otwarcie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa.

Podczas oficjalnego otwarcia Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Niemcach Starosta Lubelski Zdzisław Antoń  wraz z Wójtem Gminy Niemce Krzysztofem Urbasiem dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi w wejściu do pokojów przekazanych starostwu na filię wydziału komunikacji. Następnie w sali konferencyjnej Starosta Lubelski oraz Wójt Gminy Niemce wygłosili kilka słów do uczestników uroczystości.

Filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie z siedzibą w Niemcach zajmuje się sprawami związanymi m.in. z rejestracją pojazdów i prawami jazdy.

Filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Niemcach
I piętro,
pokoje: 213 i 214

Godziny obsługi interesantów:

 poniedziałek 8.00 – 16.00,
wtorek – piątek 7.30 – 15.30;

nr telefonu 81 52 86 790, e-mail: niemce.ktd@powiat.lublin.pl.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawy związane z zatrzymaniem bądź cofnięciem prawa jazdy (do odwołania) realizowane będą jak dotychczas, w siedzibie wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Lublinie przy ul. Spokojnej 9b.

W celu zapewnienia niezbędnej pomocy obywatelom, w sprawach objętych zakresem realizowanych przez wydział zadań, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem oraz uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

W przypadku przebywania na terenie Urzędu Gminy Niemce w ramach wcześniej umówionej wizyty klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, odzieży lub jej części.

Na zdjęciu znajdują się drzwi do Filii wydziału KTD z czerwoną wstęgą przygotowaną do przecięcia

Na zdjęciu Starosta Lubelski Zdzisław Antoń wraz z Wójtem Gminy Niemce przecina wstęgę

Na zdjęciu Starosta Lubelski przecina wstęgę przed pokojem nowo otwartej filii

Na zdjęciu znajduje się zastępca wójta Henryk Smolarz, Jolanta Kais - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublinie, Sylwia Pisarek-Piotrowska - Radna Gminy Niemce oraz pracownica filii Anna Filipowicz, w pokoju przeznaczonym dla WKTD

Na zdjęciu znajduje się Henryk Smolarz, Sylwia Pisarek-Piotrowska, Zbigniew Bernat, Marek Podstawka, w tle Krzysztof Urbaś oraz Naczelnik WKTD - Krzysztof Kozieł

Na zdjęciu znajdują się osoby zaproszone na uroczyste otwarcie filii WKTD w Niemcach

Na  zdjęciu uwieczniony jest serdeczny uścisk dłoni pomiędzy Wójtem Krzysztofem Urbasiem a Starostą Lubelskim Zdzisławem Antoniem

Na zdjęciu znajduje się Petent z pierszą tablicą wydaną w Filii WKTD w Niemcach

Powrót