Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Oferty na 2013 rok wybrane

29-01-2013

Zarząd Powiatu w Lublinie informuje, że zgodnie z UCHWAŁĄ NR 413/2013 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Lubelskiego z zakresu kultury oraz sportu w 2013 roku dotacja została przyznana następującym podmiotom:

  •   Na realizację zadań z zakresu kultury
 

Nazwa Organizacji

 Tytuł zadania publicznego

Kwota dotacji przyznana przez

Zarząd Powiatu

Bychawskie Towarzystwo Regionalne

Wydanie książki pt. Ostatni dziedzic na Bychawie. Antoni Budny (1861-1943) autorstwa Moniki Głazik

5.000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach

 

Festiwal Wsi Polskiej VIII Spotkanie Na Styku Trzech Ziem

5.000 zł

Ogólnopolskie Spotkania Teatralne XXII Scena Dramatyczna – Bełżyce 2013

5.600 zł

Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych Powiatu Lubelskiego

2.000 zł

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne

 

Wydanie książki pt. „Specyfikacja kamienic i moderacje pogłównego Lublina z 1738 roku”

400 zł

Wydanie Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, t. V

2.000 zł

Ogółem

20.000 zł

 
  • Na realizację zadań z zakresu sportu
 

 Nazwa Organizacji

 

Tytuł zadania publicznego

 

Kwota dotacji przyznana przez

Zarząd Powiatu

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bystrzycy Starej

Powiatowa Licealiada

4.660 zł

Powiatowa Gimnazjada

7.340 zł

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej

8.000 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR"przy ZSTR w Piotrowicach

XI Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców

1.000 zł

XII Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

1.000 zł

XII Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców

1.000 zł

Turniej Grand Prix w Tenisie Stołowym

1.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Arianin” w Wojciechowie

Turniej Tenisa Stołowego

1.000 zł

Gminny Ludowy Klub Sportowy „POM-ISKRA” Piotrowice

Puchar Starosty Lubelskiego

w podnoszeniu ciężarów

2.000 zł

Ogółem

27.000 zł


Opracowała: Barbara Dziuba, Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury
Powrót