Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Obraduje XVIII Zgromadzenie Ogólne ZPP

05-02-2015

Jeszcze jutro obradować będzie w Ossie XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Jednym z głównych elementów programu Zgromadzenia jest powołanie prezydium ZPP. Powiat Lubelski reprezentowany jest przez Starostę Lubelskiego Pawła Pikulę, pełniącego funkcję przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego.

Prezesem Związku Powiatów Polskich został dzisiaj Ludwik Węgrzyn – wieloletni działacz samorządowy, Starosta Bocheński. W Zarządzie ZPP zasiądzie również Starosta Opolski Zenon Rodzik.
 
 
Pierwszym z elementów dzisiejszego posiedzenia było wystąpienie zaproszonego na Zgromadzenie Pana Posła RP Piotra Zgorzelskiego, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. W swoim wystąpieniu Poseł docenił kompetencje członków ZPP, zaznaczając przy tym, że tak znacząca liczba powiatów doń należących świadczy o ogromnej sile w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju samorządności lokalnej.
 
Następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Powiatów Polskich w 2014 roku, które zostało zaopiniowane pozytywnie.
 
 
Za wkład w działalność samorządu podziękował zebranym również Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki, który wyraźnie zaznaczył, że „Nie ma demokracji bez dobrze funkcjonującego samorządu”. Po powyższym wystąpieniu odbyła się krótka dyskusja w konsekwencji której minister zadeklarował dobrą współpracę z samorządem.
 
Związek Powiatów Polskich (ZPP) jest członkiem: Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), Polskiego Komitetu Współpracy z Komitem Regionów UE. Ubiega się również o członkostwo w Europejskiej Sieci Samorządów Lokalnych. ZPP współpracuje ze Związkiem Powiatów Niemieckich na podstawie Traktatu z 2000 r.

Aktualnie prowadzone są rozmowy o współpracy z samorządami na Ukrainie i Białorusi.
 
 
 
 
 
 
Powrót