Aktualności

Zdjęcie Artykułu

O utrzymaniu dróg, bezpieczeństwie pożarowym i ASF

28-06-2018

Na ostatnim posiedzeniu VI kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku mówiono o zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2017/2018, bezpieczeństwie pożarowym budynków domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu lubelskiego i Afrykańskim Pomorze Świń.

Sprawozdanie z zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 przedstawiła Grażyna Dajos z Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach. Miniony sezon zimowy trwał od 30 listopada 2017 r. do 29 marca 2018 r. Akcja utrzymania dróg w tym okresie przebiegła sprawnie i zgodnie z zatwierdzonym planem, a jej koszt wyniósł 962 162,81 zł.
 
Piotr Nosal, przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, omówił bezpieczeństwo pożarowe budynków domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu lubelskiego. Z przedstawionych informacji wynika, że dps działają dosyć prężnie, natomiast warunki techniczne spełniają normy określone w podstawie prawnej wykorzystywanej w ochronie przeciwpożarowej.
 
Kolejny prelegent Tomasz Brzana - Powiatowy Lekarz Weterynaryjny w Lublinie przedstawił prezentację nt. „Afrykański Pomór Świń (ASF) jako zagrożenie epidemiologiczne”. Do chwili obecnej na terenie całego kraju wykryto 123 ogniska ASF w gospodarstwach zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. W 2018 roku stwierdzono 18 ognisk, z czego 15 na terenie województwa lubelskiego. W br. na terenie Polski wystąpiło 1360 przypadków ASF wśród dzików. Wszystkich stwierdzonych przypadków było 2264. Na obszarze powiatu lubelskiego gminy Niemce, Jastków, Garbów, Wólka, Konopnica i Głusk zostały objęte żółtą strefą (obszar ochronny).
 
Na zakończenie posiedzenia Zastępca Przewodniczącego Komisji Zbigniew Niedźwiadek zapoznał zebranych z przebiegiem kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską było 948 mężczyzn rocznika podstawowego i 44 kobiety. Nie stawiło się 90 mężczyzn, z czego większość przebywa za granicą.
Powrót