Aktualności

Zdjęcie Artykułu

O szkolnictwie specjalnym w naszym powiecie

19-04-2018

Wiedząc jak ważnym ogniwem w systemie oświaty jest szkolnictwo specjalne oraz jak istotne miejsce zajmuje wśród współczesnych form kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Powiat Lubelski zorganizował konferencję skierowaną do rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Celem II Powiatowej Konferencji Szkolnictwa Specjalnego, która odbyła się 10 kwietnia w Bychawskim Centrum Kultury, była prezentacja oferty edukacyjnej placówek kształcenia specjalnego prowadzonych przez Powiat Lubelski i rozwiązań oferowanych przez szkolnictwo specjalne w obszarze edukacji, terapii, opieki i wychowania skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin.
 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Starosta Lubelski Paweł Pikula. Następnie Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie Renata Rejnowska w poruszającym wykładzie pt. „Edukacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną” podzieliła się przemyśleniami na temat codziennej pracy z osobami z niepełnosprawnością.
 
Piękny, wzruszający i skłaniający do refleksji występ pt. „Calineczka” w wykonaniu wychowanków i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu spotkał się z dużym aplauzem widowni. Wspaniała oprawa muzyczna i efektowne stroje dostarczyły zgromadzonym wyjątkowych wrażeń estetycznych i wprowadziły ich w magiczny świat baśni o tolerancji wobec otaczających nas osób. Dzięki Calineczce każda z bajkowych postaci odkrywa swoje mocne strony, zaczyna uwierzyć we własne możliwości i przekonuje się, że jest wartościowa.
 
W ramach rodzicielskich dobrych praktyk Pani Teresa Godula oraz Pan Tomasz Kowalczyk podzielili się doświadczeniami związanymi z edukacją swoich dzieci w szkołach specjalnych. Opowiedzieli o początkowych obawach oraz wyraźnych korzyściach, jakie daje dzieciom z niepełnosprawnością nauka w placówkach kształcenia specjalnego prowadzonych przez Powiat Lubelski.
 
Kolejnym punktem programu była prezentacja Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy Bożeny Filipek na temat oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego i poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 
Druga część konferencji przebiegała pod hasłem „Warsztaty jako najlepszy sposób poznania oferty kształcenia specjalnego”. Specjaliści z poradni i ośrodków przeprowadzili szereg warsztatów m.in. EEG Biofeedbac, integracje sensoryczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, autyzm, logorytmika, ceramika oraz platforma badań zmysłów „Widzę, słyszę, mówię”, a także udzielali indywidualnych konsultacji zainteresowanym rodzicom.
 
Konferencję uatrakcyjniły stoiska wystawiennicze placówek kształcenia specjalnego, Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
 
Swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas m.in.: Kierownik Oddziału Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Jan Kozioł, Wicekurator Oświaty Eugeniusz Pelak, Burmistrz Bychawy Janusz Urban, Prezes Oddziału Powiatowego Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Janusz Różycki. W konferencji wzięli również udział Radni Powiatu Lubelskiego oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Lubelski jest organem prowadzącym.
 
Współorganizatorami wydarzenia byli: Powiat Lubelski, SOSW w Bystrzycy i SOSW w Załuczu, Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie.

O ofercie edukacyjnej placówek kształcenia specjalnego na rok 2018/2019 i poradni psychologiczno-pedagogicznych wchodzących w skład Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie przeczytacie Państwo w publikacji przygotowanej w ramach konferencji.

Szkolnictwo Specjalne - broszura 2018

 

Powrót