Aktualności

Zdjęcie Artykułu

O finansach w Kirgistanie

16-05-2014

Starostwo Powiatowe w Lublinie odwiedzili w czwartek 15 maja przedstawiciele Republiki Kirgiskiej. Głównym tematem spotkania były sprawy, związane z systemem finansowania administracji publicznej.

Informacji udzielali zagranicznym gościom starosta lubelski Paweł Pikula i skarbnik powiatu Jadwiga Wójcik. Natomiast w składzie 15-osobowej delegacji z Kirgistanu byli zarówno przedstawiciele administracji rządowej z tamtejszego resortu finansów, jak też pracownicy zajmujący się finansami w rejonach, które są odpowiednikiem polskich powiatów.

- W Republice Kirgiskiej zdają się obowiązywać jeszcze zasady postradzieckiego systemu finansowego, który oznacza, że decyzje zapadają centralnie, a poszczególne rejony mają niewielką samodzielność w dysponowaniu środkami. Tamtejsze władze przygotowują jednak reformę finansów publicznych i chcą skorzystać z polskich doświadczeń - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej starosta lubelski Paweł Pikula.

Najwięcej pytań od zagranicznych gości dotyczyło finansowania działalności samorządów, czyli na przykład limitów kredytowych, źródeł dochodów i potrzeb wydatkowych, a także struktury dochodów, w tym udziału w podatkach oraz sposobów naliczania subwencji. Goście pytali również o progi podatkowe w Polsce, zależności między samorządami gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz o możliwości wykorzystania środków unijnych.

Lubelscy samorządowcy przyznają, że różnice między polskim a kirgiskim systemem finansowym są znaczne, ale przynajmniej z części polskich rozwiązań Kirgizi mogą skorzystać.

Źródło: www.ias24.eu

 

Powrót