Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nowy rok samorządowy

09-01-2017

Rada Powiatu w Lublinie spotkała się w czwartek 5 stycznia na pierwszej w nowym roku sesji. Zgodnie z wieloletnią już tradycją w obradach, oprócz radnych, wzięli udział przedstawiciele służb i jednostek powiatowych, burmistrzowie, wójtowie i inni przedstawiciele samorządów.

Noworoczne spotkanie samorządowców z powiatu lubelskiego było okazją do podsumowania minionego roku i przedstawienia planów na rozpoczynający się rok.

Oceniając minione 12 miesięcy wszyscy podkreślali przede wszystkim poprawę stanu dróg powiatowych i gminnych. Było to możliwe dzięki skutecznym staraniom o środki zewnętrzne oraz efektywnej współpracy samorządów powiatowego i gminnego. Inwestycje na drogach powiatowych kosztowały prawie 36 milionów złotych, które zostały wydane na modernizację ponad 81 kilometrów dróg.

W podsumowaniu Starosta Lubelski Paweł Pikula, podkreślił również, że stopa bezrobocia i liczba osób pozostających bez pracy w powiecie lubelskim spada, a liczba ofert pracy wzrasta. Rośnie także liczba mieszkańców, która przekroczyła 151,5 tysiąca.

Powiat Lubelski może się też pochwalić wieloma nagrodami i wyróżnieniami. W minionym roku m.in. zajął pierwsze miejsce w Programie Promocji Gmin i Powiatów "Business Excellence", otrzymał Certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji" i wyróżnienie "Primus", a także zdobył nagrody w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw oraz w ogólnopolskim konkursie "Budowniczy Polskiego Sportu", uzyskując tytuł "Inwestor na Medal".

Czwartkowa sesja była również okazją do podziękowań za działalność samorządową, współpracę i promocję powiatu. Podziękowania z rąk Starosty Lubelskiego odebrali m.in. wieloletni radny i przewodniczący rady powiatu prof. Zygmunt Litwińczuk, który został Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Wojciech Piekarczyk,  Mirosław Hałas, który po 24 latach zakończył pracę na stanowisku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Zbigniew Zaborski Komendant Komisariatu Policji w Bychawie.

Podziękowania za promocję Powiatu Lubelskiego poprzez szczególne osiągnięcia sportowe trafiły do złotej medalistki na paraolimpiadzie w kolarstwie tandemowym Iwony Podkościelnej i wicemistrzyni Polski młodzików w podnoszeniu ciężarów Patrycji Powroźnik.  Starosta Lubelski podziękował również Pani Barbarze Skowronek - Człowiekowi Roku 2016, sołtys Nowego Stawu za wkład pracy na rzecz lokalnej społeczności i promocję Powiatu Lubelskiego. Koło Gospodyń Wiejskich w Maryninie otrzymało podziękowania za wkład pracy w rozwój działalności kulturalnej, natomiast podziękowania za szczególne osiągnięcia w prowadzeniu gospodarstwa rolnego trafiły do Państwa Elżbiety i Sławomira Capałów z Dysa.

Pierwszą w nowym roku sesję Rady Powiatu w Lublinie uświetnił koncert orkiestry z Borzechowa.

Powrót