Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Noworoczna sesja samorządowa za nami

09-01-2015

W czwartek 8 stycznia, odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Lublinie, w której uczestniczyli radni powiatowi, posłowie, przedstawiciele wszystkich służb i jednostek powiatowych, samorządów gminnych oraz inni goście.

Jednym z najważniejszych punktów sesji było podsumowanie działalności samorządu w 2014 roku, które przedstawił za pomocą prezentacji multimedialnej starosta lubelski Paweł Pikula. Jednocześnie podkreślił, że wiele inwestycji, w szczególności drogowych udało się zrealizować dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy samorządu powiatowego z samorządami gminnymi.

Link do prezentacji multimedialnej:

http://issuu.com/tomaszbanaszek/docs/8.01.2015_podsumowanie_2014_roku_fi_75e11621901024

Starosta lubelski przedstawił również najważniejsze zadania planowane do wykonania w 2015 roku i w latach następnych, do których zaliczone zostały m.in.: zakończenie rozbudowy drogi powiatowej Jakubowice Konińskie – Majda Krasieniński, przebudowa nawierzchni drogi Wola Gałęzowska-Majdan Starowiejski-Dębina-Baraki, czy też przebudowa drogi powiatowej Krzczonów – Żuków. Starosta podkreślił również, że istnieje szansa na otrzymanie dodatkowej dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - na liście rezerwowej NPPDL znajduje się wnioski na przebudowę dróg powiatowych: Garbów-Gutanów oraz Markuszów-Góry-Gutanów, na terenie gminy Garbów. Ponadto do najważniejszych planowanych przedsięwzięć wieloletnich zaliczone zostały 4 mega projekty:

„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”

"e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego"

 „Zdrowe lubelskie  -  optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych „

„Powiatowe Centra Edukacji Zawodowej”

Uroczystej sesji towarzyszył występ chóru "Bas Canto" z gminy Niemce oraz kapeli ludowej „Cyja”,
a wśród gości czwartkowego spotkania znaleźli się wicewojewoda lubelski Marian Starownik, wicemarszałek województwa Artur Walasek, sekretarz Miasta Lublin Andrzej Wojewódzki oraz posłowie. Zaproszenie do udziału w sesji otrzymali wszyscy parlamentarzyści, mieszkający w Lublinie
i powiecie lubelskim, a skorzystali z niego były starosta Jan Łopata i Henryk Smolarz, który do 2002 roku był radnym powiatowym.

 

 

Powrót