Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Noworoczna sesja Rady Powiatu w Lublinie

11-01-2016

W piątek 8 stycznia br. odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu w Lublinie. Radni zebrali się by wspólnie powitać nowy rok, podsumować ubiegły i omówić plany na obecny. W sesji udział wzięli również wójtowie gmin powiatu lubelskiego, przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych i Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”.

Po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2016-2022 (z perspektywą do roku 2030). Kształt Strategii i najważniejsze kierunki rozwoju regionu omówił prezes firmy Eurocompass P. Ryszard Boguszewski.

Ważnym elementem sesji było podsumowanie działalności samorządowej gmin i powiatu lubelskiego w roku 2015, które przedstawił Starosta Lubelski Paweł Pikula. Podkreślił on, że miniony rok na arenie zarówno krajowej jak i międzynarodowej obfitował w wiele ciekawych wydarzeń począwszy od sportowych na politycznych skończywszy.

Rok 2015 w samym powiecie lubelskim bez wątpienia uznać należy za udany, zarówno pod kątem inwestycyjnym, jak i kulturalnym, czy też sportowym. Powstało ponad 45 kilometrów nowych dróg powiatowych, w tym jedna z najdroższych inwestycji - droga Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński. Komisariat Policji w Bychawie wzbogacił się o nowy radiowóz, Komenda Miejska Policji w Lublinie o psa, natomiast na użytek Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego zakupiono nowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli mogą się cieszyć z nowego wielofunkcyjnego boiska, a wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy rozwijają swoje zmysły i umiejętności w nowej Sali Doświadczania Świata. Dla tych, którzy lubią mieć najświeższe informacje na temat warunków pogodowych powiat lubelski zakupił detektor burz, który zainstalowano w Pszczelej Woli oraz stację meteo, która obecnie znajduje się w Bełżycach.
W ubiegłym roku zakończyły się też ważne projekty edukacyjne realizowane przez powiat lubelski:
„Szkoły dobrych umiejętności” i „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim” oraz projekt informatyczny „e-Administracja w Powiecie Lubelskim”.
Mieszkańcy naszego powiatu mogli uczestniczyć w licznych imprezach organizowanych na jego terenie, takich jak m.in.: Kiermasz wielkanocny zorganizowany w lubelskim Skansenie, Pikniku Sołtysów, Dożynkach w Radawcu, czy też Festiwalu Kwaszeniaków i Kiszeniaków w Krzczonowie. Powiat lubelski zrealizował też 2 turnieje siatkarskie i turniej piłki nożnej.

Starosta Lubelski przedstawił też najważniejsze zadania planowane do wykonania w powiecie lubelskim w 2016 roku i latach następnych.

 PODSUMOWANIE 2015 ROKU I PLANY NA 2016 ROK – PREZENTACJA

Po części oficjalnej to noworoczne spotkanie umilił występ Orkiestry Niedrzwickiej.

Powrót