Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nowoczesne rozwiązania informatyczne stosowane w ochronie zdrowia

14-07-2015

Dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyła się konferencja poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym stosowanym w ochronie zdrowia. Spotkanie, w którym udział wzięli starostowie/prezydenci, dyrektorzy szpitali z terenu województwa lubelskiego, zostało zorganizowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Program dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020 stanowi dla Lubelszczyzny ważną szansę rozwoju. Z funduszy unijnych będą mogły skorzystać m.in. samorządy lokalne oraz podmioty lecznicze. Opieka zdrowotna jest obszarem, który w dziedzinie rozwiązań informatycznych rozwija się szczególnie intensywnie i wymaga inwestycji. Ministerstwo Zdrowia finalizuje projekt P1 stanowiący fundament Medycznego Systemu Informatycznego, którego beneficjentami będą obywatele, samorządy i placówki medyczne. Pełne wykorzystanie potencjału rozwiązania centralnego możliwe będzie tylko wtedy, gdy na obszarze województwa uruchomione zostaną efektywne systemy e-Zdrowia, integrujące jednostki i oferujące komunikację poprzez nowoczesne e-Usługi. Również podmioty medyczne czekają poważne wyzwania w ramach wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej. Zgodnie z ustawą regulującą ten zakres, ostateczny termin jej wdrożenia to połowa roku 2017.

Celem konferencji było pozyskanie wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu realizacji projektów wojewódzkich typu e-Zdrowie. Gościem specjalnym było Województwo Podkarpackie, które jako pierwsze w Polsce zaprojektowało i zbudowało kompleksową, regionalną medyczną platformę komunikacji elektronicznej. W latach 2013-2014 ze środków UE zbudowany został Podkarpacki System Informacji Medycznej („PSIM”), który zintegrował 8 szpitali wojewódzkich oraz 20 powiatowych. Prezentacje przedstawione przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z Rzeszowa stanowiły doskonałe źródło praktycznej wiedzy ułatwiającej organizację kolejnych projektów regionalnych. Uzupełnieniem pokazu było zaś przedstawienie produktów i informacji technicznych m.in. przez generalnego wykonawcę, firmę Asseco Poland S. A., która zrealizowała projekt PSIM oraz firmę R-SOFT STUDIO, która zaprezentowała nowoczesne narzędzia informatyczne mające zastosowanie w procesie elektronicznego obiegu dokumentów.

 

 

Powrót