Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nowoczesna edukacja w „Koperniku”

19-01-2016

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnej edukacji, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach w bieżącym roku szkolnym rozpoczął realizację kilku nowych, ciekawych inicjatyw dydaktycznych. W szkole odbywają się różne sesje i warsztaty naukowe, których odbiorcami są m. in. gimnazjaliści. Celem tej inicjatywy oprócz promocji szkoły, jest zainspirowanie licealistów do samodzielnych badań naukowych, czyli przygotowanie ich do systemu zdobywania wiedzy funkcjonującego na studiach.

W pierwszym semestrze odbyły się dwie sesje: humanistyczna oraz matematyczno- przyrodnicza. Sesja humanistyczna pn. „Od początku…” traktowała o Biblii i jej wpływie na kulturę. Za pomocą połączenia internetowego uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w prelekcji o. Pawła Trzopka, dyrektora biblioteki przy Ecole Biblique w Jerozolimie. W ten sposób uczniowie wirtualnie znaleźli się w kraju, który jest związany z początkiem chrześcijaństwa. Korzystając z uprzejmości Ojca Pawła, obejrzeli najstarsze odpisy Biblii i dowiedzieli się interesujących szczegółów genezy Pisma Świętego. Po wykładzie miały miejsce jeszcze trzy moduły, przygotowane przez uczniów Kopernika pod kierunkiem ich polonistek: P. Anny Matysek, P. Agnieszki Kwiatkowskiej i P. Joanny Wójtowicz-Mróz. Każdy moduł zilustrowany został prezentacją multimedialną. W tej inicjatywie uczestniczyli gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 1 wraz z polonistką P. A. Stawińską.

Kolejnym wydarzeniem tego typu były warsztaty: „Świat utkany światłem i barwą” zorganizowane przez Zespół Przedmiotów Ścisłych. Głównym punktem warsztatów był wykład na temat światłowodów prowadzony w języku angielskim przez doktorantów z Pracowni Technologii Światłowodów z UMCS-u w Lublinie. Panowie Gokhan Demirci i Onur Cetinkay przekazali uczestnikom informacje na temat działania i wytwarzania światłowodów.  Po wykładzie uczniowie wzięli udział w pięciu modułach z następujących przedmiotów: fizyka, biologia, chemia, geografia i informatyka, przygotowanych przez nauczycieli i uczniów. Każdy moduł zawierał rozbudowaną część praktyczną, składającą się z doświadczeń, prezentacji, konkursów, ćwiczeń.  Wszyscy gimnazjaliści otrzymali zaświadczenia o udziale w tym naukowym wydarzeniu.

Zespół Szkół im. M. Kopernika dynamicznie współpracuje z uczelnią patronacką – Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej. Uczniowie biorą udział m. in. w prelekcjach na uczelni oraz w wykładach jej pracowników naukowych organizowanych na terenie szkoły. Od początku roku odbyły się trzy wykłady. Tematyka zajęć była bardzo zróżnicowana, między innymi dotyczyła kreacji wizerunku w mediach społecznościowych. Co oprócz wyglądu i prezencji decyduje o tym, jak postrzegają nas inni, o tym jak budować obraz siebie, o mowie ciała, umiejętnościach interpersonalnych i zasadach savoir-vivre nasi uczniowie mogli się dowiedzieć podczas warsztatów, które odbyły się w Zespole Szkół dnia 19 listopada 2015 r. Prowadziła je P. Olga Smalej z Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Kolejnym wydarzeniem był wykład P. Krzysztofa Piskorza o memach internetowych, podczas którego uczniowie mogli dowiedzieć się skąd wzięły się memy internetowe i jak funkcjonują we współczesnej kulturze. Bogato ilustrowany przykładami wykład, spotkał się z bardzo pozytywnymi ocenami ze strony uczniów.

Oprócz działań naukowych Szkoła podejmuje też wysiłek kształtowania artystycznego młodych ludzi. Efektem zaangażowania P. Magdaleny Rumińskiej oraz P. Jacka Górskiego jest powołanie do działania kawiarenki muzyczno-literackiej „Pod Kopernikiem”. Uzdolniona młodzież przygotowuje artystyczne występy, na które zaproszona jest lokalna społeczność oraz uczniowie gimnazjów.

Powrót