Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nowe samochody dla powiatowych ośrodków

21-01-2019

Dwie placówki z terenu powiatu lubelskiego świadczące pomoc osobom niepełnosprawnym otrzymały nowe środki transportu do przewozu swoich podopiecznych. Uroczyste przekazanie samochodów odbyło się 17 stycznia w siedzibie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie.

W październiku 2018 r. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie otrzymał z rąk Wojewody Lubelskiego promesę Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu do przewozu uczestników”. Już w grudniu 2018 r. samochód został zakupiony. Łączna wartość pojazdu to 158 000 zł.
 
Natomiast samochód dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu był współfinansowany przez PFRON z projektu pn. „Dobry dojazd” realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  i Powiat Lubelski. Łączna wartość pojazdu to 153 000 zł.
 
Są to samochody nowe (wyprodukowane w 2018 r.), przestronne, 9-osobowe, w pełni dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
 
Samochody są podstawowym narzędziem pracy w tych placówkach. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Matczynie świadczy usługi transportowe - codziennie dowozi na zajęcia 28 uczestników. Realizowane są  także zadania z zakresu treningów samodzielności, które wymagają częstych wyjazdów poza teren Ośrodka. Placówka dowozi na zajęcia mieszkańców Powiatu Lubelskiego z gmin: Bełżyce, Niedrzwica Duża, Konopnica, Wojciechów.
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu dowozi uczniów na zajęcia szkolne, edukacyjne i wychowawcze. Obejmuje opieką mieszkańców z terenu Powiatu Lubelskiego i świadczy usługi transportowe dla uczniów z gmin: Niedrzwica Duża, Borzechów, Krzczonów, Chodel i Strzyżewice. 
Powrót