Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Nowa umowa dla LGD Kraina wokół Lublina

20-05-2016

19 maja jest oficjalnym dniem rozpoczynającym realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” w perspektywie 2014-2020.

W czwartek 19 maja br. Prezes LGD „Kraina wokół Lublina”  Paweł Pikula i Wiceprezes  Beata Janiszewska Brudzisz otrzymali z rąk  Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Artura Walaska umowę o sposobie i warunkach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.  Przekazanie umowy oficjalnie potwierdza decyzję o przyznaniu dla LGD „Kraina wokół Lublina” 16 000 000 złotych przeznaczonych na rozwój obszaru powiatu lubelskiego, które trafią do mieszkańców,  przedsiębiorców, instytucji publicznych i organizacji.  Rozdysponowanie przyznanych środków odbywać się będzie w trybie ogłaszanych konkursów, z których pierwszy planowany jest jeszcze w bieżącym roku (III kwartał).

Uzyskanie dofinansowania na realizację LSR jest  wspólnym sukcesem Lokalnej Grupy Działania i wszystkich mieszkańców, którzy bardzo aktywnie od kwietnia do grudnia ubiegłego roku włączali się w prace nad strategią. Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie i współpracę.

Powrót